Den europeiske bankkrisen førte med seg flere innstramminger, men nå foreslår EU å bedre næringslivets tilgang på kapital fra alternative kilder. Finanskommissær Jonathan Hill la onsdag fram et forslag om en såkalt kapitalmarkedsunion og håper den kan være på plass innen 2019.Hill ønsker blant annet å forenkle tilgangen til finansiering fra kapitalmarkeder, risikokapital, såkalt folkefinansiering og kapitalforvaltningssektoren.- Europeisk næringsliv, spesielt små og mellomstore bedrifter, trenger en bredere tilgang på finansiering. Jeg ønsker å fjerne hindre så kapitalflyt mellom de 28 EU-landene blir lettere, sier Hill til pressen i Brussel.Forslaget skal nå til behandling i EU-systemet. (©NTB)