De to fengslene har begge plass til mellom 500 og 750 mennesker.– Jeg er på vei til Malmö nå for å se hva som trengs å gjøres rent fysisk. Beslutningen om å gjøre fengslene tilgjengelige er tatt, nå gjenstår det praktiske, sier direktør Nils Öberg i den svenske kriminalomsorgen.Innen de nærmeste ukene håper de å kunne undertegne kontrakt for virksomheten.Det svenske Migrationsverket får stadig anbud fra foretak som har boplasser i for eksempel gamle hoteller, vandrerhjem og pensjonater.– Vi har ikke merket at det blir vanskeligere, men med den mengden vi har nå med rundt 1.000 som kommer hver dag, så kan det bli det, sier avdelingssjef Willis Åberg i Migrationsverket. (©NTB)