Ferske boligtall fra USA

Boligbyggingen i USA var svakere enn ventet i august.

Fra Lee's Summit, Montana. (AP Photo/Charlie Riedel)

Ferske tall for august viser at det ble påbegynt bygging av 3,0 prosent færre boliger i USA enn i juli, til en årstakt på 1,126 millioner, ifølge ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.Det var ventet en årstakt på 1,170 millioner.Det ble gitt 3,5 prosent flere byggetillatelser august enn juli, til en årstakt på 1,170 millioner mot ventet 1,160 millioner og reviderte 1,130 millioner i juni, ifølge Reuters.