– Forsvarssjefen vil ha 9 milliarder ekstra hvert år

Forsvarssjefen gir forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) valget mellom å øke forsvarsbudsjettet med 9 milliarder årlig eller å få et forsvar som vil miste evnen til å forsvare Norge mot et væpnet angrep.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal overlevere sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren om en uke. NRK har fått tak i den siste versjonen av dokumentet «Forsvarssjefens fagmilitære råd 2015», som fremdeles er gradert og unntatt offentlighet. Der skisserer forsvarssjefen at regjeringen står overfor et dramatisk valg. Bruun-Hanssen skriver at Norge må bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret de neste 20 årene enn det vi ligger an til å bruke med dagens nivå på forsvarsbudsjettet – hvis vi skal kunne opprettholde og modernisere Forsvaret omtrent som det er i dag.Det blir i snitt rundt 9 milliarder ekstra hvert år. Hvis ikke dette skjer, ligger det an til dype kutt – og et forsvar som vil mangle helt sentralt utstyr i en moderne krig, ifølge NRKs oppsummering av dokumentet.Ingen stridsvogner, ubåter og korvetterNoen av konsekvensene i den billigste av de to modellene forsvarssjefen lister opp, er at Hæren blir kuttet til to kampklare bataljoner. I tillegg må vi kvitte oss med alle tunge stridsvogner og alt artilleri.Sjøforsvaret vil miste alle sine ubåter og korvetter. Kystvakten blir redusert med to fartøyer fra 15 til 13. Luftforsvaret får bare 38 nye jagerfly, ti færre enn det som er bestilt. Garden vil bli kuttet til en liten styrke som skal konsentrere seg om vakthold på Slottet, parader og musikkorpsvirksomhet.