- Greenspan er et eksempel til etterfølgelse

Et hylekor av lite samstemte stemmer undergraver Feds integritet, mener IGs Bastian Winde Harbo

Alan Greenspan - Foto: Ap/Scanpix

I et TV-intevju med CNBC mandag gikk St. Louis Federal Reserve-president James Bullard hardt ut mot tidligere finansminister Larry Summers. Summer, som var en ledende kandidat til å bli Ben Bernankes arvtager som Fed-formann i 2013, har de siste ukene kommet med en storm av kronikker, intervjuer, blogginnlegg og Twitter-meldinger med klar formaning til Fed om at de ikke må finne på å heve renten. Bullards melding til Summers var derimot klar: Overlat amerikansk pengepolitikk til Fed selv. IGs Bastian Winde Harbo har lenge delt Summers syn om at Fed ikke bør heve renten, som de heller ikke gjorde forrige uke, men mener likevel Bullards irettesettelse er på sin plass: - Summers er bitter for at han ikke ble Fed-formann istedenfor Janet Yellen i 2013. Derfor blir i hans øyne alt Fed foretar seg feil, uansett hvilken retning de går i. i utgangspunktet er det konstruktivt at økonomer av Summers’ kaliber bidrar til debatt om pengepolitikken. Men det er samtidig problematisk at en tidligere finansminister, som også var presidentens økonomirådgiver og ledende kandidat til Fed-formann blander seg så mye inn i Feds beslutninger, sier Winde Harbo i en markedskommentar.- Det blir etter hvert veldig mange stemmer, både offisielle, halv-offisielle og kvasi-offisielle som på løpende rekke kommer med ofte konflikterende uttalelser om retningen for amerikansk pengepolitikk. Det blir etter hvert forvirrende for finansmarkedene og undergraver Feds integritet, sier Winde Harbo.Summers ble i 2013 ansett som den ledende kandidaten til å overta for Fed-formann Ben Bernanke, inntil det ble klart at hans polariserende figur ville møte heftig opposisjon fra republikanere så vel som en stor mengde demokrater, anledet av Elizabeth Warren, i konfirmasjonsprosessen i Senatet som Fed-formenn må igjennom. Summers høylytthet står i sterk kontrast til tidligere Fed-formann Alan Greenspan, som etter han la inn årene i 2006 veldig bevisst har holdt seg på to armlengders avstand fra å kommentere dagsaktuelle problemstillinger for Feds rentesettende komité, for å unngå å sette sine etterfølgere i en kinkig situasjon. Ben Bernanke har derimot uttalt seg hyppig om pengepolitikk, men uten å gå så direkte og aggressivt inn på Feds rentebeslutninger som Summers. - Greenspan er et eksempel til etterfølgelse. Det er mest ryddig at en embetsmann på høyeste nivå slutter å uttale seg når vedkommende fratrer stillingen, istedenfor å være en torn i siden på sin arvtager. Summers har riktignok ikke vært tidligere Fed-formann, men i og med at han har besittet flere av topposisjonene i den amerikanske statens økonomiske apparat, burde han som Greenspan tatt armlengdes avstand fra Feds dagsaktuelle problemstillinger sier Winde Harbo.