Grunneiere får mer i erstatning når staten tar eiendom

En ny dom slår fast at grunneiere kan forvente 25 prosent høyere erstatning når staten vil ha deler av eiendommen deres.

Bonde på åker - Foto: Scanpix

Det var grunneier Anders Kiær som tok saken til retten, etter en strid med Klima- og miljødepartementet om hvordan erstatningsbeløpet skulle regnes ut etter at han fikk ekspropriert deler av sin eiendom i Stor-Elvdal for ti år siden, skriver Nationen.– Dommen er mye større enn det den ser ut som ved første øyekast. Anders Kiær har fått medhold i 4 prosent kalkulasjonsrente, i stedet for 5. Det høres bagatellmessig ut, men i klartekst betyr det at grunneier får 25 prosent høyere erstatningssum når staten tar eiendommen til vern eller til utbygging, forklarer assisterende direktør Gaute Nøkleholm i Norskog.Dommen falt i Nord-Østerdal tingrett i august. Departementet valgte å ikke, og dommen vil dermed skape presedens for andre grunneiere i samme situasjon, skriver avisen. Det skal være mellom 100 og 150 lignende saker som venter på avklaring.Høyesterett slo i fjor fast at en kalkulasjonsrente på 4 prosent skal gjelde, men departementet mente at dette ikke gjaldt saker tilbake i tid, og det var dette som dannet grunnlaget til Kiærs sak. (©NTB)