Hegnar: - Alle kan ikke få opphold

Schengen-systemet har brutt sammen, og det treffer også Norge, skriver Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 18. september 2015.Statsminister Erna Solberg var på et raskt besøk hos Tysklands statsminister Angela Merkel, og Solberg oppsummerte flyktning-situasjonen i Europa med at «Schengen-systemet har brutt sammen.» Det er selvfølgelig en korrekt observasjon, og den kommer samtidig med at Utlendingsdirektoratet (UDI) oppjusterer anslagene for antallet asylsøkere som kan komme til Norge i år til 20.000 mennesker. Det kan bli færre, men det kan bli flere.I august kom det 70–80 asylsøkere til Norge hver dag, mens tallet i september har ligget på 100 hver dag, og økende til 200 asylsøkere hver dag nå. På toppen kommer så de vedtatte 8.000 såkalte kvoteflyktninger.Schengen-systemet har brutt sammen, og det treffer også Norge.Men det er direkte oppsiktsvekkende og kunnskapsløst når deler av pressen svømmer over av innlegg og kommentarer om at det er EU og Schengen-systemet som er opphavet til flyktningetragedien i Europa.Det er (kanskje må vi si var) en enestående situasjon at 26 land har klart å etablere et system (Schengen-avtalen) som gjør det mulig for innbyggerne å reise mellom og innen disse landene uten grense- og passkontroll. Det tok ti år fra den første avtalen ble underskrevet til Schengen-samarbeidet trådte i kraft (1985 til 1995), og grunnmuren er at landene samarbeider om å kontrollere og overvåke områdets ytre grenser. Borgere fra såkalt «tredje-land» må ha pass, visum og annen dokumentasjon for å komme inn i Schengen-området, og det er på dette punktet kollapsen er kommet. Landene med yttergrenser klarer ikke lenger å kontrollere, registrere og kreve identifikasjons- og passpapirer.De største problemene har kommet fordi 500.000 flyktninger har krysset Middelhavet. Italia og Hellas har ikke vært i stand til å ta hånd om alle flyktningene. Så har vi sett at flyktningene, delvis uten kontroll og registrering, har forsøkt å komme seg inn i EU, og innenfor Schengen-muren, ved å flykte fra Serbia til EU-landet Ungarn. Derfra skulle det være fri bane til alle Schengen-landene, inkludert Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.Dette er ikke et sammenbrudd for EU og Schengen-systemet, men det sørgelige resultatet av borgerkrigen i Syria som har vart i fem år, og hvor fire millioner syrere har flyktet ut av landet. Tar vi med flyktninger fra Afghanistan, Eritrea og andre land i Afrika og Midtøsten, sier det seg selv at Schengen-systemet ikke kunne håndtere dette.Det ser stygt ut når Ungarn reiser sin lange mur, men landet har selvfølgelig krav på å kontrollere egen grense. Landet kan ikke bli invadert av flyktninger som skal videre.Den eneste løsningen på dette er at kontrollen ved yttergrensene gjenopprettes, og flyktninger må regne med å bli sendt tilbake til det land, ved yttergrensen, hvor flyktningene først ankom (Dublin-avtalen).Det kaoset vi har nå i Europa kan ikke fortsette, og Norge bør kanskje gi økonomisk støtte til land som Italia og Hellas, for å få mottak og kontroll, samt registrering, i gang igjen.Det betyr slett ikke at Europa nødvendigvis skal ta imot færre flyktninger, men verdien av fri ferdsel uten passkontroll for innbyggerne i 26 land betyr mye, og derfor må flyktninger registreres ved yttergrensene.Etter møtet med Angela Merkel i Berlin, sa Erna Solberg at «det er nok skapt et bilde om at alle kan komme til Tyskland og få opphold. Slik kommer det ikke til å bli her, og slik kommer det ikke til å bli i Norge heller.»Problemet er ikke EU og Schengen-avtalen, men Syrias oppløsning og en forferdelig fattigdom i Syrias nærområder. Da er det bare tragisk å se at Russland trapper opp våpeneksporten til og tilstedeværelsen i Syria.