Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 25. september.
Norges EiendomsmeglerforbundMen hensynet til boligmarkedetMan behøver ikkeOg med rentekuttetNorges Bank
og Finans Norge advarte sterkt mot et rentekutt. Lederen i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sa at en veldig lav styringsrente er som å kaste bensin på et hett boligmarked, og han mener at det vil bli en altfor stor optimisme i boligmarkedet ved et rentekutt. «Det er en grense for hvor mye en bolig kan koste,» sa Geving, uten at noen blir klokere av det.Fagdirektør i Finans Norge, Erik Johansen, fulgte opp med at lave renter øker faren for formuesbobler, uten at vi ble noe klokere av det heller. holdt ikke. Norges Bank satte styringsrenten ned fra 1 prosent til 0,75 prosent, selv om Norges Bank innrømmer at «enda lavere renter innebærer en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld skyter fart.»Vi mener Norges Bank gjorde det riktige, og da basert på en samlet vurdering av utsiktene og risikobildet.Makrobildet er klart svakere siden juni, og det eneste som er overraskende er at et flertall av samfunnsøkonomene (som har uttalt seg) ikke har sett dette.Eller de legger, som Carl O. Geving, for stor vekt på boligprisene. følge veldig godt med for å se at olje- og gassinvesteringene blir lavere enn tidligere antatt (Total varslet kutt på 50 milliarder kroner internasjonalt), og det er meget sannsynlig at dette smitter over på fastlandsøkonomien. Får vi lavere lønnsvekst, kan det også bli svakere etterspørsel, men motposten er at bedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne bedres.Norges Bank legger spesiell vekt på at veksten i konsumprisene er svært lav hos våre handelspartnere, og at den brede nedgangen i råvareprisene verden over vil holde prisveksten nede. Den forventede renteoppgangen ute vil derfor komme senere – om den kommer.Oljeprisen holder seg lav, og lavere enn Norges Bank trodde i juni, og kronekursen har falt siden juni. torsdag, falt kronekursen som en sten (fra 9,27 til 9,40 mot euro).En effekt av dette er at prisveksten i Norge vil holde seg høy fortsatt, men Norges Bank virker ikke veldig bekymret. Når effekten av en lavere krone fases ut, mener Norges Bank at prisveksten vil avta. Dette kan nok skje, men Norges Bank sier også at styringsrenten kan bli satt ned til 0,5 prosent i 2016, og da forsvinner vel kronekursen i kjelleren, og importprisene øker.Vi minner om at boligprisene på landsbasis i gjennomsnitt har steget 7,1 prosent det siste året, og hele 12,2 prosent i Oslo.De som har trodd at toppen er nådd, har nok tatt feil – igjen.Nå er penger gratis (de har vært det lenge). og pengepolitikken er førstelinje-forsvaret i den økonomiske politikken, og når det nå ser klart dårligere ut i norsk økonomi enn det gjorde for bare noen måneder siden, og det går saktere fremover ute også (særlig i Kina), gjorde Norges Bank det eneste rette.Hensynet til boligprisene og mulige formuesbobler må vike, og Norges Eiendomsmeglerforbund bør heller glede seg over et marked som sørger for at det bygges flere boliger.