Her er rentedommen - kronen stuper

Spenningen var stor foran rentemøtet i Norges Bank.. Nå er den overraskende dommen klar.

norges bank

Norges Bank har besluttet å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 0,75 prosent. Det var overraskende. 12 av 17 økonomer i TDN Finans' rentepanel trodde sentralbanken ville vente med rentekutt.- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.«Fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av økonomien. På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Arbeidsledigheten vil trolig fortsette å øke noe», heter det i pressemeldingen fra Norges Bank.Veksten i boligprisene har samlet sett vært litt høyere enn anslått, men det er store regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse raskere enn inntektene, sier sentralbanken.Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lav lønnsvekst holder kostnadsveksten nede, og etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta.- Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.Her finner du hele den pengepolitiske rapporten. Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika gruppen var skråsikker på rentekutt da han var gjest i HegnarTV 16. september.KronesjokkRentekuttet overrasket mange i valutamarkedet og brått ble dollaren, euroen, pundet, svenskekronen, sveitser-francen osv mellom 2,0 og 2,5 prosent dyrere.Dollaren styrket seg umiddelbart fra 8,27 til 8,45 kroner etter dommen. Euroen går for 9,45, opp fra 9,27 kroner før rentedommen.Svenskekronen passerte 1,0 norske kroner. Siste notering er 1,0030.Pundet koster 12,9 kroner, opp 15 øre.Sveitserfranc koster 8,67 kroner.Følg valutakursene LIVE her Reserverenten er som følge av dagens rentekutt blitt negativ.Rentebanen kuttes kraftigNorges Bank ser en rente på 0,75 prosent (0,83) i desember 2015, 0,69 prosent (0,83) i mars 2016 og 0,62 (0,85) prosent i juni 2016. (Tallene fra forrige pengepolitiske rapport i parentes)I desember 2017 ventes en styringsrente på 0,60 prosent, mot tidligere anslag på 1,11 prosent. Ett år senere ventes det en rente på 0,95 prosent, mot tidligere 1,59 prosent.

 Forrige kutt i juniForrige renteendring fra Norges Bank skjedde 18. juni 2015. Da kuttet sentralbanken også med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng).Dette sa DNB Markets før rentedommen: «Som viomtalte tidligere denne uken venter vi uendret rente denne gang. Begrunnelsen er først og fremst at kronekursen er betydelig svakere enn det sentralbanken ventet i juni. I tillegg er inflasjonen høyere. Dessuten er farten i boligmarkedet fortsatt høy. Vi tror derfor renten først blir satt ned på neste møte i begynnelsen av november», het det i morgenrapporten.Saken blir oppdatertSlik fastsetter Norges Banks styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.