Innvandringen koster Sverige 2 milliarder mer enn ventet

Tidligere er utgiftene i Sverige beregnet til 17,4 milliarder kroner.

En stor gruppe flygtninge og migranter, der søndag aften ankom til Rødby på Lolland, er mandag den 7. september 2015 begyndt at gå mod nord - angiveligt med et ønske om at søge asyl i Sverige. Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Den svenske regjeringen regner med at utgiftene knyttet til innvandring vil bli 19,4 milliarder svenske kroner i 2016.Det svenske finansdepartementet skriver mandag at kostnadene på området er vanskelig å forutse. Regjeringen regner med at antallet asylsøkere fortsatt kommer til å være høyt de neste årene.I år anslås kostnadene å bli 17,4 milliarder kroner, mens de for 2017 beregnes å bli 15,8 milliarder kroner.Regjeringen konstaterer mandag også at det er et stort underskudd i budsjettet i år. Det kreves en betydelig innstramming for å nå målet om 1 prosent innsparing i inneværende mandatperiode.Underskuddet i offentlig sektor anslås imidlertid å synke fra 75 milliarder kroner i år til 37 milliarder neste år.Av de 37 milliardene står statsbudsjettet for et underskudd på 29 milliarder kroner, melder TT. (©NTB)Sverige la i slutten av august frem tall som viste at de samlede utgiftene til innvandring og integrasjon i juli steg med 47 prosent fra juli året før.Utgifter til migrasjon steg fra 1,04 milliarder svenske kroner i juli 2014, til 1,74 milliarder i juli 2015. Utgiftene til integrasjon steg fra 1,34 milliarder svenske kroner i juli 2014 til 1,74 milliarder i juli 2015.