Kampfiksingssak berammet til januar og februar

Andre runde av kampfiksingssaken i fotball kommer opp i lagmannsretten til vinteren.

Foto: AP

Det er satt av en måned til behandlingen av ankesakene, 19. januar til 19. februar, opplyser seniorkonsulent Marianne Ruud ved Borgarting lagmannsrett til NTB.– Vi anker for samtlige tiltalte. Det gjelder bevisvurderingen for de tre som ble frifunnet og lovanvendelsen og straffeutmåling for de fire som ble dømt, sa aktor Asbjørg Lykkjen til NRK i mai.Fem spillere og to gamblere sto tiltalt i Oslo tingrett for å ha fikset to norske 2.-divisjonskamper i 2012. I slutten av april falt dommen. To av de tiltalte spillerne ble frikjent for anklagene, mens de tre andre ble dømt til fengselsstraffer.Den ene av de to gamblerne fikk også fengselsstraff, mens sistemann gikk fri.De tre spillerne som ble dømt til fengselsstraffer, samt den eldste av de to gamblerne, anket straffen på stedet.