– Vi opplever oftere og oftere at mennesker rammes av vann langt unna de tradisjonelt mest utsatte flomområdene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige til Aftenposten.I 2006 utbetalte selskapet ut 45 millioner kroner i klimarelaterte brann- og vannskader som ikke dekkes av Norsk Naturskadepool, som er en ordning hvor forsikringsselskapene går sammen om å håndtere større naturskadehendelser. I fjor var tallet nesten fire ganger så høyt: 166 millioner kronerGeir Trulserud, som leder skadeforsikringsområdet i bransjeorganisasjonen Finans Norge, bekrefter at bransjen har opplevd en kraftig økning i værrelaterte skader de siste årene.– Det har vært en ganske radikal utvikling. Hovedsakelig skyldes økningen mer kraftig nedbør, sier Trulsrud. Forsikringsbransjen i Norge har de siste fem årene utbetalt rundt fire milliarder kroner i ulike vannskader.Baastad understreker at Norge foreløpig er mildt rammet i forhold til naboland som Danmark og Storbritannia. Storflommen som rammet København for fire år siden, kostet alene fem milliarder kroner. (©NTB)