Riksrevisjonen (GAO) har nylig gjennomgått US Marine Corps' program for forhåndslagring av materiell i Norge, skriver, et uavhengig tidsskrift om den amerikanske marinen.I sin konkluderer GAO blant annet med at kostnadene er usikre på grunn av manglende kvalitetssikring. Man har oversikt over hvilket utstyr som befinner seg i Norge, men ikke hvor i gruvene det befinner seg, hvordan behovet for vedlikehold er eller om det nødvendige vedlikeholdet faktisk blir utført, hevder forfatteren av rapporten, Cary Russell.US Marines må stole på at kritisk informasjon om det amerikanske utstyret rapporteres tilbake fra Norge. Et system for lettvint registrering av slik informasjon, finnes ikke, hevder GAO videre.– Om du ikke har pålitelige data i lagringssystemene, kan det skape operasjonelle problemer ved at du ikke har oversikt over tilstanden på utstyret og hvor det er fysisk lagret, sier Russell.US Marine Corps har i mange år forhåndslagret materiell i Trøndelag. Og i juni den amerikanske hærsjefen i Europa, general Ben Hodges, at amerikanerne ønsker både å lagre og øve mer i Norge. (©NTB)