- Kveldens rentemøte blir en rysare

Det internasjonale analytikerkorpset er splittet. DNB Markets venter renteøkning.

Haugland_Kjersti.jpg

Kveldens rentemøte i USA blir «en rysare», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.Markedsaktørene stålsetter seg for kveldens rentebeskjed fra FOMC. Intervallet for USAs styringsrente, Federal Funds Rate, har siden desember 2008 vært på rekordlave 0-0,25 prosent. «Nå ser økonomien ut til å være klar for renteheving, med solid vekst og mange tegn på tiltakende stramhet i arbeidsmarkedet. Det skulle tilsi at lønnsvekst og inflasjon vil ta seg opp i tiden fremover», skriver meglerhuset.Ifølge DNB Markets er det først og fremst internasjonale forhold som har bidratt til at stadig flere har begynt å tvile på en heving «allerede» i kveld. Frykten er at en renteoppgang i USA kan bidra til at den siste tids uro i Kina, andre fremvoksende økonomier og deler av finansmarkedet, eskalerer. Det kan til syvende og sist også sette det amerikanske oppsvinget i fare. Det internasjonale analytikerkorpset er delt i to i spørsmålet om Feds beslutning. Det finnes dessuten mange varianter av en mulig renteøkning; kanskje flyttes intervallet parallelt, kanskje endres bare én del av intervallet. Av 111 analytikere som har deltatt i Bloombergs undersøkelse, venter 57 at det øvre nivået ikke vil bli endret fra dagens 0,25 prosent, mens 50 venter at det vil øke til 0,50 prosent. Fire analytikere venter en økning til 0,38 prosent. Når det gjelder det nedre nivået i intervallet venter 56 av de spurte at det forblir på null prosent, mens 51 forventer en økning til 0,25 prosent. Fire forventer en økning til 1,13 prosent. Markedet ser  følge DNB Markets også ut til å prise inn en viss sannsynlighet for økning i dag, med en Fed Funds rente på 0,20 prosent, opp fra dagens 0,14-0,15 prosent.«Vi venter at Fed hever renteintervallet til 0,25-0,5 prosent. Om vi får rett, er det rimelig å vente at dollaren styrker seg på nyheten. Vi vedkjenner at det er en betydelig risiko for at vi tar feil, men i så fall tror vi at pressemeldingen blir av det «haukete» slaget, med klare indikasjoner på at det ikke vil drøye lenge før rentehoppet kommer», skriver DNB Markets.Norges Bank avholder sitt rentemøte neste torsdag. I Norge er styringsrenten 1,00 prosent.