Lokalradioforbundet ypper til DAB-bråk

Norsk Lokalradioforbund (NLR) truer med EØS-landenes kontrollorgan ESA for å stanse regjeringens planlagte stenging av FM-nettet i 2017.

Radio Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix .

– Jeg vil gjerne vite om regjeringen har gjort sitt vedtak på fritt grunnlag uten å vurdere forholdet til EØS-regelverket. Hvis det ikke er gjort, vil det være ganske oppsiktsvekkende. Da er det grunnlag for om beslutningene må vurderes på nytt, sier NLR-leder Svein Larsen til Dagens Næringsliv.ALT Advokatfirma har på oppdrag fra NLR gått DAB-beslutningen fra regjeringen nærmere etter i sømmene. I et brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) varsler forbundet å ta saken videre til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Valg av advokat er ikke tilfeldig, innrømmer Larsen. Bjørnar Alteskjær i ALT har tidligere vært visedirektør i juridisk avdeling i ESA.Kulturdepartementet bekrefter å ha mottatt brevet, og opplyser at det vil bli besvart så raskt som mulig, men utover det har de ingen umiddelbar kommentar til innholdet.Norge skal som første land i verden legge ned FM til fordel for DAB. Det skal først skje nasjonalt og i de store byene i 2017 og deretter skal alle lokalradioer slukkes i 2022. NRK, P4 og Radio Norge har arbeidet for å FM-slukking, for dette vil kutte distribusjonskostnader og gi et bedre radiotilbud.Sverige har nylig lagt DAB-satsingen til side og har inntil videre ingen planer om å stenge FM-nettet. (©NTB)