Mattilsynet: Lite vanskjøtsel av dyr i Norge

Andelen alvorlig vanskjøtsel av dyr i Norge er lav, viser en rapport fra Mattilsynet, som i sommer har gjennomført rundt 2.500 tilsyn.

Fra mai til august i år ble det gjennomført 1.685 tilsyn med produksjonsdyr og vel 800 med kjæledyr der dyrevelferd ble undersøkt, skriv Nationen.Tolv dyrehold fikk pålegg om å avvikle, mens 24 kjæledyr og sju besetninger ble avlivet som følge av dårlig dyrevelferd. Fire kjæledyrholdere og to sauebønder ble anmeldt.– Vi har ganske god kontroll på produksjonsdyr. Jeg tror ikke det foregår dyretragedier som vi ikke fanger opp. Når det gjelder kjæledyr, er situasjonen en annen, sier seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.– Vi vet ikke hvor mange kjæledyr som finnes, men kan kanskje anslå at det er rundt 600.000 kjæledyrholdere i Norge. Det er helt umulig å ha tilsyn med alle, så der har vi tilsyn på dem som vi har en reell mistanke om at behandler dyrene dårlig, sier hun til avisen. (©NTB)