Meglerhus frykter nye rentekutt

«Det en klar risiko for at renten kuttes videre», mener DNB Markets.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Are Haram, Finansavisen

Norges Bank overrasket med å kutte renten med 25 basispunkter til 0,75 prosent på møtet i dag.Flertallet av analytikere, inkludert DNB Markets, hadde ventet en uendret rente på dagens møte.Rentebanen er også senket betraktelig, og indikerer at det er sannsynlig at renten blir kuttet ytterligere til 0,5 prosent. Rentebanen bunner på 0,59 prosent i tredje kvartal 2016, og ligger på 0,6 prosent fra fjerde kvartal 2016 til fjerde kvartal 2017, før den stiger mot 0,95 prosent i utgangen av 2018.Ifølge DNB Markets signaliserer banen at det er en 20 prosents sannsynlighet for rentekutt i desember, men at sjansen for kutt øker til 50 prosent på møtet i mai 2016 og stiger litt etter dette.Norges Bank har nedjustert sine vekstanslag for fastlandsøkonomien med ¼ prosentpoeng både i 2016 og 2017..Produksjonsgapet, et mål på kapasitetsutnyttelsen i økonomien, er ventet å være mer negativt enn tidligere anslått i årene fremover.Anslagene for registrert arbeidsledighet, som Norges Bank legger mest vekt på, er uendret på 3¼ prosent i alle de neste tre årene.Anslagene for AKU-ledigheten er litt høyere enn i junirapporten, med en topp på 4½ prosent neste år.Sentralbanken har nedjustert sine anslag for lønnsveksten i 2016-2018 med ¼ prosentpoeng i hvert av årene.Det er besluttet å ikke gjøre endringer i kravet til bankenes motsykliske kapitalbuffer.«Norges Bank overrasker ved å reagere kontant på svekkede utsikter for oljebransjen, tross en svært svak krone og fortsatt solid vekst i boligpriser og husholdningsgjeld. Rentebanen viser at om utviklingen blir slik sentralbanken nå ser for seg, er det er sannsynlig at det kommer et ytterligere kutt. Tross nedjusteringene synes vi fortsatt at Norges Banks anslag for økonomisk vekst, lønnsvekst og inflasjon ser i overkant optimistiske ut. Dermed er det en klar risiko for at renten kuttes videre», skriver DNB Markets.- Ikke overrasket Sparebank 1s Shakeb Syed er ikke overrasket over kuttet:«Vi hadde på forhånd angitt 60 prosent sannsynlighet for kutt og 40 prosent for uendret, altså et særdeles close call. Dermed er vi ikke overrasket over kuttet, selv om vi altså holdt en liten knapp på uendret. Markedet er derimot svært overrasket, ettersom verken FRA-rentene eller kronekursen hadde innpriset et kutt», sier Syed i en oppdatering.Kronen faller kraftig. Følg valutamarkedet LIVE her