Mer kraft og mindre strømregning

Klimaendringene er ikke bare dårlig nytt. Mer nedbør betyr økt kraftproduksjon og billigere strøm for forbrukerne, lyder det fra NVE.

Foto: Scanpix

– Vi må se oppsiden av klimaendringene også. Mer nedbør vil gi Norge muligheten til å utvikle strømproduksjonen, sier Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.– Vi har et 100 prosent naturbasert strømproduserende system. Mer regn vil øke forsyningssikkerheten i Norge og gi oss muligheten til å eksportere strøm til et varmere Europa som i framtida utvilsomt vil tørste etter regulerbar kraft, sier han.Flere tidligere vintre har vannstanden i magasinene rundt om i landet vært truende lav. Forbrukerne merket vannmangelen på økte strømpriser.Den ferske rapporten «Klima i Norge 2100» viser at det blir høyere temperaturer og økt nedbør i Norge året rundt.– Hvis hovedscenarioet i rapporten er riktig, kan vi få en nedbørsøkning på nærmere 20 prosent. Det betyr at kraftproduksjonen øker, samtidig som strømforbruket trolig går betydelig ned på grunn av temperaturstigningene. Selv om det er en del usikkerhet i prognosene som går hundre år fram i tid, går vi ut fra at det gir større forsyningssikkerhet. Mer nedbør og mindre forbruk vil også, isolert sett, gi lavere strømpriser, sier Sanderud. (©NTB)