- Norsk kylling er trygg å spise

Antibiotikaresistente bakterier i dyr og matvarer er et begrenset problem i Norge, viser en ny rapport fra Veterinærinstituttet.

Frykten for resistente bakterier i norskprodusert kylling er trolig ubegrunnet, selv om det er gjort funn i ni av ti slaktekyllinger og sju av ti kyllingfileter, ifølge rapporten.- Dette er en naturlig forekomst av resistens, som ikke skyldes bruk av antibiotika, sier forsker Anne Margrete Urdahl i Veterinærinstituttet.Det vil si at de resistente bakteriene neppe er en helsetrussel for verken dyr eller mennesker. Mikroorganismer danner naturlig antibiotika for å beskytte seg selv.- Det uroer oss hvis folk er ubegrunnet bekymret for at maten er trygg. Sannheten er at norsk kylling, sammenlignet med andre land, er trygg å spise, sier Urdal til Bondebladet.Trygt å spiseHun får støtte av Gudmund Holstad, administrerende direktør i Veterinærinstituttet.- Norsk kylling er trygg å spise. Det er et viktig hovedbudskap vi kan trekke ut. Det er lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling, og i landdyr generelt, sier Holstad til Nationen.- Men antibiotikaresistens er likevel noe vi må ta på alvor. Hvis forekomsten av resistente bakterier blir store, begrenses vår mulighet til å behandle sykdom både på mennesker og dyr, sier Holstad i en kommentar til Bondebladet.Gunstig situasjon- Men situasjonen er gunstig i Norge og Norden, trolig bedre enn noe annet sted i verden, legger han til overfor NTB.Veterinærinstituttet utgir årlig en rapport over funnene fra overvåkingsarbeidet myndighetene gjør av norske dyr og mennesker, og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier.- Med de ordinære overvåkingsmetodene finner vi veldig lite resistente bakterier. Norge har en veldig gunstig situasjon. Det skyldes blant annet at vi har veldig lite antibiotikabruk, sier Holstad. (©NTB)