Øyner utsatt rentekutt

Tallknuserne i Handelsbanken og Sparebank 1 Markets tolker dagens rapport (utvidet).

norges bank

Dagens sesongjusterte tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viste faktisk at ledigheten falt fra 4,4 prosent i juni til 4,3 prosent i juli.Konsensus lå på 4,5 prosent.Norges Bank hadde ventet seg 4,2 prosent AKU-ledighet, påpeker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. - Men fremover tror vi at Norges Bank har et for optimistisk syn på arbeidsmarkedet. Signalene fra Norges Banks regionale nettverk peker mot rundt nullvekst i BNP på kvartalsbasis, skriver han i en oppdatering onsdag.- Utsatt til 4. kvartalSentralbanken har på sin side en gradvis akselerasjon av BNP i sine prognoser.- På bakgrunn av svakere vekstutsikter, tror vi ledigheten vil trende høyere enn Norges Bank har spådd. Når det er sagt, ser vi ikke for oss et rentekutt i morgen - men heller at det blir utsatt. - Inflasjonen er midlertidig høyere enn ventet, kronekursen svakere og boligprisveksten sterkere enn estimert i pengepolitisk rapport i juni. Vi tror derfor at neste rentekutt trolig vil bli utsatt til 4. kvartal, avslutter Gonsholt Hov.- Ekstra gledeligSjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets synes det er betryggende å se at den sterke ledighetsoppgangen i mai-juli (snitt) ikke har bitt seg fast - men at den altså heller har blitt noe reversert. - Det er ekstra gledelig å se at ledighetsnedgangen ikke kun kommer av fall i arbeidsstyrken, men også av en oppgang i sysselsettingen. Selv om ledighetstoppen neppe er nådd, tror vi ikke den er langt unna, skriver han i en oppdatering. Likevel mener også Syed at Norges Banks anslag om en ledighetstopp på 4,25 prosent er noe for optimistisk. - Det kommer nok til å bli revidert noe opp i pengepolitisk rapport i morgen, skyter han inn. - 40 prosent sjanse for kutt i morgenMeglerhuset anslår en marginalt større sannsynlighet for uendret rente vs. kutt på denne ukens rentemøte, det vil si 60 vs. 40 prosent sannsynlighet.Som Handelsbanken tror Sparebank 1 Markets også på et rentekutt, men ikke før mot slutten av året, i november eller desember. - Videre tror vi Norges Bank vil holde døren på gløtt for et mulig rentekutt til, slik at de kan kutte senere hvis det skulle vise seg nødvendig, uten å overraske markedet eller forårsake kronestyrkelse, fortsetter Syed. Han tror dette vil bli synliggjort i den nye rentebanen med omtrent 30 prosent sannsynlighet for enda et rentekutt på vårparten 2016.