Pensjonistpar får en gavepakke

Gavepakken til norske pensjonistpar møter kritikk.

Regjeringen reduserer i høstens budsjett den såkalte avkortingen som rammer gifte og samboende pensjonistpar. Kostnadene er beregnet til rundt 2,7 milliarder kroner i helårseffekt i 2017.– Tillegget er hyggelig for pensjonistene, men svært lite treffsikker sosialpolitikk, skriver skribent og debattant Jan Arild Snoen i Aftenposten.Få er fattigeSnoen viser til at fratrekket i pensjonen er begrunnet i at boutgiftene er langt mindre for par enn for enslige. Han peker på at alderspensjonistene er landets rikeste aldersgruppe, og at pensjonistpar har betydelig bedre økonomi enn enslige pensjonister.SSB-tall viser at det for noen år siden var 66.000 enslige over 65 år som hadde vedvarende inntekt under EUs fattigdomsdefinisjon, mens dette gjaldt bare 6.000 pensjonister som bor sammen.– Det er altså nesten ingen gifte pensjonister som har betydelige økonomiske problemer. Det er likevel denne siste gruppen Frp har valgt å prioritere, skriver Snoen.– Vanskelig å forståOgså økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo undrer seg over forslaget.– Tidligere har man tenkt at enslige pensjonister har behov for større garantipensjon enn det samboende og gifte par får per person, fordi det er dyrere å bo alene enn å bo sammen, sier han.– Det er et fornuftig prinsipp som man har holdt på. At man nå ser ut til å forlate dette prinsippet, er litt vanskelig å forstå, uttaler Holden til NTB.– Her er det ikke snakk om opptjente pensjonsrettigheter knyttet til inntekt, men garantipensjon som kommer uten tilsvarende innbetaling av pensjonspremie. Da vil man vel tenke at denne skal fordeles i større grad ut fra behov, sier professoren.Får støtteMen forslaget blir godt mottatt på Stortinget.– Vi er positive til forslaget. Det er ikke ukjent fra vår side heller. Også vi hadde denne saken høyt på agendaen i sin tid, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.Hans kollega i Venstre Terje Breivik er noe mer avventende:– Vi må se på totaliteten i budsjettet, men har stor respekt for at dette er en sak som regjeringspartiene prioriterer høyt.Aps Dag Terje Andersen i Stortingets fra arbeids- og sosialkomité er positiv:– Vi ser positivt på forslaget, dette var også tidligere varslet i regjeringserklæringen. Det er en løsning vi kan støtte, men først må vi se helheten i budsjettet.8.000 per parFrp måtte etter forhandlinger med Høyre nøye seg med et løfte om en reduksjon i avkortingen fra 15 til 10 prosent.Grunnpensjonen er differensiert etter sivilstand. Til nå har enslige pensjonister fått 100 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, mens gifte og samboende kun har fått 85 prosent av grunnbeløpet.Med virkning fra 1. september 2016 øker regjeringen grunnpensjonen for gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet.Finansdepartementets beregninger viser at den enkelte pensjonist i gjennomsnitt få en økning i pensjonen på om lag 4.000 kroner per år, før skatt. Et par vil altså kunne få rundt 8.000 kroner ekstra i året.Endringene vil komme 650.000 pensjonister til gode. (©NTB)