Politiet har fått ny våpeninstruks

Politiet har fått en ny våpeninstruks til bruk når tjenestemennene ikke er midlertidig bevæpnet. Operasjonslederne får nå ansvaret som politimesterne hadde tidligere.

– Den primære bevæpningskompetansen i akutte situasjoner gis til operasjonsledere i politiet. Dette vil bidra til kortere responstid og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).Instruksen viderefører gjeldende bestemmelser om muligheten for midlertidig bevæpning i særskilte tilfeller. Departementet varsler at de vil sende et forslag til endring i politiloven på høring for å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for midlertidig bevæpning.Den nye våpeninstruksen er i hovedsak en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende rett, men innebærer også enkelte realitetsendringer, ifølge Justisdepartementet.Våpeninstruksen skal også sikre det departementet mener er en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet.Heretter skal Politidirektoratet som hovedregel godkjenne våpen og ammunisjon til bruk i politiet. Ny ammunisjon med vesentlig andre egenskaper enn tidligere godkjent skal allikevel fortsatt godkjennes av departementet.Den nye instruksen, som trer i kraft 1. april 2016, viderefører også rapporteringsplikten for vådeskudd som ble innført i august. (©NTB)