PST frykter økt trussel fra høyreekstreme

PST frykter ikke at opprørsgrupper skal utnytte asylinstituttet til å sende terrorister til Norge. De tror imidlertid at tilstrømningen av flyktninger kan øke trusselen fra høyreekstreme miljøer.

– Motstand mot innvandring er en av de mest sentrale sakene, og en viktig mobiliseringsfaktor, for dette miljøet, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST i en pressemelding.Hun sier det også er mulig at venstreekstreme miljøer i Norge kan samles rundt saker til flyktningkrisen, og at det kan føre til en eskalering av konflikten mellom høyre- og venstreekstreme miljøer.Opptil 20.000UDI tror det vil komme mellom 16.000 og 20.000 asylsøkere til Norge i løpet av året. Så langt i september er det kommet over 2.800 asylsøkere. Mange av dem har flyktet fra krigen i Syria.Ifølge Alsén er det lite sannsynlig at opprørsgrupper som Den islamske staten (IS) og Al-Qaida bruker asylinstituttet til å sende mennesker til Norge for å utføre terror.– Asylsøkere knyttet til ekstrem islamisme fremstår ikke som en sentral bekymring for PST på kort sikt. Trussel fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er ført eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikalisert her, sier hun.– SårbarePå lengre sikt er det imidlertid mulig at asylsøkere, som andre, kan bli radikalisert i Norge.– Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering, men her vil det være store variasjoner, blant annet basert på landbakgrunn og sosioøkonomiske forhold, legger hun til. (©NTB)