Regjeringen vil gi mer makt til velgerne

Ved neste stortingsvalg vil velgerne sannsynligvis kunne stemme på person, ikke bare på parti.

Kong Harald og kronprins Haakon holder statsråd med statsminister Erna Solberg (H) (th) og hennes regjering på Slottet. Foto: Scanpix

Regjeringen sender ut på høring forslag til endring i valgloven som skal gi velgerne større innflytelse over hvilke politikere som velges inn på Stortinget, skriver Aftenposten.Forslaget innebærer at velgerne kan gi én personstemme til så mange kandidater han eller hun ønsker på den valgte partilisten. Men det legges samtidig inn en sperregrense på 8 prosent. Det innebærer at minst åtte av 100 som stemmer på partiet må gi kandidaten sin stemme for at det skal telle.Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at han tror forslaget vil gi tettere kontakt mellom partiene og velgerne.– Ved de siste lokalvalgene i Oslo har vi sett at kandidater driver personlig valgkamp, og det sprer seg til resent av landet. Det er positivt, kandidaten kommer nærmere velgerne, sier Sanner.Allerede i 2010 foreslo daværende stortingsrepresentanter Sanner og Erna Solberg at velgerne skulle få samme mulighet til å gi personstemmer som ved kommune- og fylkestingsvalg. En enstemmig kontrollkomité sa at dette burde utredes, og nå sendes forslaget ut på høring før det endelige lovforslaget sendes til Stortinget.