- Rentekuttet vil forsterke presset i boligmarkedet

Dagens rentenedsettelse bekymrer Norges Eiendomsmeglerforbund.

Norges Bank har i dag besluttet å senke styringsrenten til 0,75 prosent,  som er norgeshistoriens laveste rentenivå.Lavere oljepris, fall i oljeinvesteringene, økt arbeidsledighet og redusere aktiviteten i andre deler av økonomien som en følge av lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen trekkes frem som noen av forklaringene bak beslutningen fra Norges Bank.- Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at dagens rentenedsettelse vil være med på å fyre opp under den langvarige og sterke boligprisveksten som har preget boligmarkedet i områder med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi må regne med at det synkende rentenivået vil stimulere til fortsatt vekst i husholdningenes låneopptak som allerede er på et rekordhøyt nivå. Dermed øker risikoen for at flere pådrar seg en gjeldsbelastning som de på sikt vil misligholde. Kommer vi i en situasjon med økt ledighet og mange av den grunn må selge samtidig, kan vi få et brått omslag i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, i en pressemelding.