Skal returnere 10.000 utlendinger i år

Regjeringen har som mål at drøyt 10.000 utlendinger skal sendes ut av Norge i år – noen frivillig, mange med tvang.

Totalt ønsker regjeringen og justisminister Anders Anundsen (Frp) å sende ut 2.300 gjennom frivillig retur, mens 7.800 skal sendes ut med tvang. Etter årets åtte første måneder ligger verken Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Politiets utlendingsenhet an til å nå returkravene skriver Klassekampen.«Vi vil ikke nå målet på 2300 assisterte returer i år. Etter første tertial rapporterte vi til departementet at 400 hadde returnert og at vi ikke ligger an til å nå målet for 2015», opplyser UDIs presserådgiver John Olav Kroken. Fra Politiets utlendingsenhet (PU) er beskjeden at tross en økning i tvangsreturer på 6 prosent, kommer de trolig bare til å klare på sende ut 6.800 personer, 1.000 færre enn målet.Den siste måneden har også Norge for alvor begynt å merke flyktningkrisen i Europa, og UDI anslår at 20.000 mennesker vil søke asyl i Norge innen året er omme. Det vil være en historisk topp.– Det er klart at situasjonen vi nå står i, presser ressursene fra alle kanter. Nå er det viktig å ha fokus på returer så vi ikke tiltrekker oss asylsøkere uten beskyttelsesbehov, sier justisminister Anders Anundsen. (©NTB)