Største registrerte bevegelser i Mannen

Aldri før har det vært registrert så store bevegelser i fjellpartiet Veslemannen i Romsdal som natt til søndag. Maksimal hastighet var 16 centimeter i døgnet, tre ganger så store bevegelser som lørdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste søndag morgen at de har hatt det man kaller en akselerasjonsfase på den øvre delen av Veslemannen som utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Bevegelser på opp mot 16 centimeter i døgnet tilsvarer om lag 6,6 millimeter i timen.– Noen få timer i natt var hastigheten oppe i 16 centimeter i døgnet, men den er nå nede igjen i 5-6 centimeter. Det er litt mer enn vi hadde lørdag, men det er en voldsom hastighetssøkning i den øvre delen, fastslo NVEs sjefgeolog Lars Harald Blikra på en statusoppdatering om fjellpartiet Veslemannen søndag formiddag på Åndalsnes.– Dette er det høyeste nivået vi har målt siden vi startet målingene i fjor høst, fastslår Blikra.Mye nedbørÅrsaken til den til tider voldsomme akselerasjonen og bevegelsesøkningen er helt enkelt mer nedbør enn forventet. Det har vært 33 millimeter nedbør sist døgn.Bevegelsene i øvre del har etter dette avtatt noe, men blir søndag formiddag fremdeles betegnet som høy. I nedre del økte også hastigheten noe, men avtok raskt igjen, opplyser Blikra.Bevegelsene natt til søndag har på det meste vært tre ganger så store som fredag, da nedbøren førte til bevegelser på 4-5 centimeter. Farenivået blir dermed stående på rødt – det høyeste nivået, og hvor faren for et fjellskred anses som høy.Det er imidlertid lite trolig at hele fjellpartiet vil rase ut på en gang.– På bakgrunn av de store forskjellene mellom øvre og nedre deler antar vi at det er stor sannsynlighet for at øvre del kan rase ut uten at resten går, sier Blikra.UsikkerhetIfølge NVE har den øvre delen et mye mindre volum enn den nedre, og vil i så fall gå som steinsprang og/eller steinskred.– Den geologiske konklusjonen er at det er store bevegelser i den øvre delen og stor sannsynlighet for at det vil gå et steinsprang eller steinskred, men uten at det vil ta med seg resten. Dette har ikke potensial til å ta med seg bebyggelse og jernbanen. Usikkerheten er knyttet til hva som vil skje med resten av fjellpartiet når øvre del har gått, og om det vil gå et større skred, sier Blikra.Han sier steinmassene som vil komme fra den øvre delen av Veslemannen trolig ikke omfatter mer enn 10-20.000 kubikkmeter masse.– Slik vi anser situasjonen nå, så er det størst sannsynlighet for at vi får et lite skred først, sier han.Ni evakuertNi personer er fortsatt evakuert fra området nedenfor det ustabile fjellpartiet. Politiet og sivilforsvaret holder vakt for å hindre folk i å ta seg inn i området. 350 sauer er også hentet ut.Også i oktober i fjor ble beboerne i området evakuert. Da var det frykt for at det store raset skulle skje som følge av stor bevegelse i fjellpartiet. Flere ganger varslet geologene da at raset bare var noen timer unna, men bevegelsene i fjellet roet seg imidlertid ned.Fjellhyllen som står i fare for å rase ut, har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.Raumabanen mellom Åndalsnes og Dombås er stengt som følge av situasjonen. NSB opplyste fredag kveld at det arbeides med å organisere alternativ transport. (©NTB)