Strengere grensekontroll på grunn av asylstrøm

På grunn av strømmen av asylsøkere til Norge ber Justis- og beredskapsdepartementet politiet intensivere kontrollen av personer i norske grenseområder.

Justisdepartementet varsler i en pressemelding tirsdag ettermiddag at de har bedt politiet intensivere personkontroll i grensenære områder. Målet er å få bedre oversikt og kontroll over hvem som oppholder seg i landet.– Det er viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Dette blant annet for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).Det er Politidirektoratet som skal vurdere og avgjøre hvor og hvordan slike kontroller gjennomføres, ifølge Justisdepartementet.– Direktoratet forutsettes å føre en nær dialog med Politiets Sikkerhetstjeneste, heter det i pressemeldingen.– Det er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om å gjeninnføre systematiske personkontroller ved selve grensepasseringen av indre grenser. Det er heller ikke hensikten å avskjære retten til å søke asyl i Norge for mennesker på flukt, sier Anundsen. (©NTB)