Dagens tall fra SSB viser at nordmenn
. Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum falt 0,4 prosent fra juli til august i år.Konsensus var ifølge Reuters 0,3 prosent oppgang på månedsbasis.Fallet i august kommer etter en vekst på 0,5 prosent fra juni til juli. Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener tilbakegangen ikke bør komme som noen overraskelse.- Forbrukertilliten har blitt enda mer negativ, og ledigheten stiger. Norges Bank har ikke lagt frem en detaljert bane for privat forbruk, men merk at de har estimert 2,4 prosent årsvekst for 2015 (når tjenester er inkludert), skriver han i en oppdatering. Sentralbankens estimat peker mot svakere tempo i forbruksveksten i 2. halvår 2015. - Etter det kraftige fallet i august, kan det se ut som det foreligger en nedsiderisiko til dette estimatet. Men med kun ett tall sluppet siden forrige pengepolitiske rapport, har vi for lite informasjon til å trekke konklusjoner, avslutter Gonsholt Hov.Analytiker Joakim Bernhardsen i Nordea Markets mener varekonsumet, som også inkluderer elektrisitet og kjøp av biler, til en viss grad bekrefter den flatere trenden.- Samtidig indikerer varekonsumet noe sterkere vekst. Bilkjøpene har steget særlig sterkt, skriver han i en oppdatering.Bernhardsen peker videre på at Norges Bank estimerer en beskjeden vekst i privat forbruk det neste året.- Som en følge tenker vi at dagens heller svake varekonsum ikke vil endre bankens syn betydelig. Dette støttes av en relativt frisk vekst i forbruket av tjenester de siste årene, fortsetter han.