Angela Merkels regjering har utformet regelendringer som blant annet klassifiserer Albania, Kosovo og Montenegro som sikre returland. Slik håper tyske ledere at såkalt grunnløse asylsøknader raskere kan avslås og søkerne sendes tilbake.Lignende regler gjelder allerede for andre land på Balkan. Tyskland opplever stor tilstrømming av asylsøkere, og mange kommer fra Balkan-land uten store sjanser for å få innvilget søknaden.Regelendringene innebærer også raskere igangsatt integreringsprosess for søkere som ligger an til å få innvilget asyl. Det blir også lagt opp til at bistand til søkere skal gis i form av varer i stedet for penger.Lovforslaget kan bli diskutert i nasjonalforsamlingen Bundestag allerede torsdag.