UDI får kritikk for å ha sagt opp mottaksplasser

Eierne av asylmottak er sterkt kritiske til at Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke forutså strømmen av asylsøkere til Norge. UDI sa opp plasser på asylmottak så sent som i april i år.

Utlendingsdirektoratet. NTB Scanpix

Nå er UDI på intens jakt etter nødplasser, skriver Aftenposten. – Problemet er ikke det store antall asylsøkere, men at byråkratiet ikke klarte å planlegge. UDI begynte året med å si opp opsjonsavtalene med alle mottak, sier Morten Jørgensen, som er styreleder og medeier i Link AS, Norges nest største eier av asylmottak.UDI bekrefter at de var med på å bygge ned mottaksapparatet helt fram til våren.– UDI sa opp alle opsjonsavtalene. Det var rundt 2.000 plasser. Så sa vi opp noen mottak rundt nyttår. Det var vi nødt til for belegget var ikke høyt nok, sier regiondirektør Tormod Stavenes i UDI Sør.Han sier at de er pålagt å styre mot minimum 85 prosent belegg i mottakene. Hvis ikke fjerner de plasser.– Jeg tror ingen land i Europa var forberedt på den situasjonen vi er kommet i. Det vi nå ser i Norge er et resultat av det vi ser i resten av Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.På spørsmål om UDI har reagert for sent, svarer han:– Nei, jeg tenker at vi kan ikke ha en bemanning som tar høyde for flere tusen flere asylsøkere enn det vi faktisk får. Vi kan ikke ha et mottakssystem med tusenvis av ledige plasser over tid, svarer Forfang