Vil ikke tvinge gjennom lønnsfrys

Miljøpartiet De Grønne satser på at låne- og deleordninger vil få folk til å jobbe mindre.

En av Miljøpartiet De Grønnes fanesaker er at forbruksveksten skal stoppes og at kortere arbeidstid skal erstatte reallønnsvekst, skriver DN og viser til at partiet ifølge rogrammet vil endre arbeidsmiljøloven slik at «nedtrapping av normalarbeidstiden erstatter reallønnsøkning».Partiets talsmann og stortingsrepresentant, Rasmus Hansson, forsikrer likevel DN om at det fortsatt skal være opp til partene i arbeidslivet å avtale lønnsutviklingen, og at endringer i loven skal skje i den grad partene i arbeidslivet er med på det.– Vi synes det er veldig flott den måten lønnsdannelsen skjer på i Norge, så det politikerne vil gjøre, i tillegg til å ha synspunkter, er å legge til rette for den type lønnsutvikling vi ønsker, sier Hansson til avisen.– Arbeidsmiljøloven er noe som vedtas, ikke noe som Miljøpartiet De Grønne kommer til å tre nedover ørene på noen parter. Det vi ønsker er å arbeide for er en lovendring som prioriterer kortere normalarbeidsdag.