1 av 3 uføre har psykiske lidelser

Stadig flere uføre har psykiske lidelser.

Foto: Scanpix

Ved utgangen av 2013 var 33,5 av landets uføretrygdede uføre på grunn av en psykisk lidelse, ifølge Nav.– At andelen med psykiske lidelser har økt, kan skyldes større åpenhet om temaet og det kan ha ført til at flere får denne diagnosen, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.Lenge var muskel- og skjelettlidelser den vanligste årsaken til uførhet, men siden 2011 har psykiske lidelser vært vanligst.Ved utgangen av 2013 var det 305.900 uføretrygdede i Norge.