22,8 milliarder til kollektivtiltak

Regjeringen foreslår å bruke 22,8 milliarder til ulike kollektivtiltak i 2016, går det fram av forslaget til statsbudsjett.

Trikk i Oslo - Foto: Scanpix

– Vi trenger et kollektivtilbud som er forutsigbart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).For 2016 foreslår regjeringen å bruke mer enn 21 milliarder kroner til jernbanen. Av dette er om lag 18 milliarder kroner foreslått til drift og vedlikehold av eksisterende og ny jernbaneinfrastruktur, samt investeringer i ny. 3,2 milliarder er foreslått til statlig kjøp av persontransport med tog.På veibudsjettet blir det foreslått 89,5 milliarder kroner til kollektivtrafikktiltak.Regjeringen foreslår også 1,1, milliarder kroner i belønningsordninger for bedre kollektivtransport i byområdene, samt å bruke 3,2 millioner kroner for et felles elektronisk billettsystem og en nasjonal reiseplanlegger.– Vi må gjøre det mer attraktivt for folk i storbyene å sykle, gå og bruke kollektivtransport til hverdagsreisene, sier Solvik-Olsen. (©NTB)