255 mill. ekstra til veiformål

Slik skal de 255 millionene fordeles

Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger for i alt 255 millioner kroner til veiformål.Beløpet er fordelt slik:• 17 millioner kroner over vedlikeholdsbudsjettet til Statens vegvesen. Midlene skal gå til utbedringer på riksveier i Sogn og Fjordane og Hordaland etter flomskader høsten 2014.• 198 millioner kroner i økte bevilgninger til riksveiinvesteringer. Midlene er fordelt til følgende prosjekter: Riksvei 40 Øyakrysset i Larvik kommune i Vestfold, riksvei 9 Setesdalen i Aust-Agder, E39 Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane, riksvei 70 Tingvoll – Meisingset i Møre og Romsdal, utbedring av fire broer på E10 i Nordland og Troms og til forberedende arbeider på prosjektene riksvei 3/25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark og riksve1i 555 Sotrasambandet i Hordaland.• 40 millioner kroner til skredsikring på E39 Romarheimsdalen i Hordaland.Les hele meldingen her