Arbeidstilsynet gransker PUs overtidsbruk

Arbeidstilsynet krever redegjøring fra Politiets utlendingsenhet (PU) etter varsel om at etatens overtidsbruk er ute av kontroll.

Foto: Scanpix

Det var i forrige uke at hovedverneombudet i PU, Einar Sagli, hevdet i Politiforum at ledelsen har mistet kontrollen på overtiden. Han mener situasjonen er i ferd med å bryte ned arbeidsmiljøet i etaten.– Vi legger stor vekt på uttalelser fra et hovedverneombud. Når hovedverneombudet i en så stor etat går så kraftig ut i media, er det naturlig at vi spør ledelse og arbeidsgiver om hvordan forholdene er og ber om en redegjørelse for situasjonen, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo til TV 2.Tilsynet har sendt et brev til ledelsen i Politiets utlendingsenhet med krav om å få tilsendt opplysninger om arbeidspress og overtidsbruk. Blant annet vil det ha en redegjørelse for hvilke tiltak som er satt inn for å sikre at ansatte ikke blir utsatt for uheldige belastninger samt hvilke rutiner som finnes for å sikre at arbeidstiden er lovlig.Sagli hevder at PU brukte 96.000 overtidstimer i første halvår i år – mot 93.000 timer for hele 2014. Ledelsen har benektet at overtiden er så omfattende, men Sagli sier selv at han har fått tallene fra ledelsen. (©NTB)