Ber Norge be om unntak fra EUs plastposekrav

EU krever tiltak for å redusere forbruket av plastposer. Her hjemme mener imidlertid Miljødirektoratet at posene har en funksjon, og at vi derfor må søke om unntak fra direktivet.

Foto: Elkjøp

Mens plastposer regnes som et forsøplingsproblem i Europa, bruker nordmenn plastposene til å kaste avfallet, påpeker Miljødirektoratet.For å redusere forsøplingen med plastposer i naturen, bestemte EU nylig at forbruket av lette plastbæreposer må reduseres. I gjennomsnitt bruker hver europeer 198 plastposer årlig, litt over snittet i Norge. EU krever nå at medlemslandene enten kutter forbruket til 45 poser per person per år innen 2025, eller sørger for at poser ikke lenger gis ut gratis innen utgangen av 2017.Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre det nye regelverket, men plastbæreposer anses ikke som et forsøplingsproblem her hjemme. I Norge brukes 82 prosent av posene til å kaste avfall i, og 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter. Bare 3 prosent går med restavfallet til energiutnyttelse.Miljødirektoratet mener regelverket har liten relevans for Norge, og mener en bransjeavtale, forskrift eller en poseavgift kan være mulige virkemidler dersom Norge blir nødt til å innføre regelverket. (©NTB)