Kilder i den britiske regjeringen sier til Sunday Telegraph at de er overbevist om at det går an å komme fram til en løsing hvor Storbritannia forblir EU-medlem og oppnår bedre betingelser.Britene vil tvinge EU til å komme med en «eksplisitt uttalelse» om at Storbritannia skal holdes utenfor en eventuell utvikling mot en europeisk superstat. De krever også en like tydelig uttalelse om at euroen ikke er EUs offisielle valuta, men at EU er en union med flere valutaer. Et «rødt kort» skal gjøre det mulig for britenes – og andres nasjonalforsamlinger – å stoppe uønskede direktiver fra å bli tredd nedover dem fra Brussel. Til sist vil Cameron og hans kompanjonger at EU omorganiseres for å hindre at de 19 eurolandene får dominere de ni som står utenfor valutaunionen.Det første kravet betyr at britene må unntas fra ett av prinsippene EU er tuftet på: stadig tettere forening. Også de øvrige kravene er på hver sin måte egnet til å svekke eller bremse den europeiske integreringen. De økonomiske kravene inkluderer en anerkjennelse av at det britiske pundet alltid vil bestå og at finanssenteret City of London beskyttes.Så er det opptil diplomatiet å vinne over de 27 andre medlemslandene. Deretter må Cameron redde det indre samholdet i egne rekker. Han står overfor fraksjoner som vil mene at kravene ikke går langt nok. I tillegg må han overbevise britiske velgere til å stemme ja til fortsatt medlemskap. Cameron har lovet å holde en folkeavstemning innen utgangen av 2017. Den vil trolig bli holdt før det, kanskje så tidlig som mai neste år. (©NTB)