Sanders forsvarte sitt sosialdemokratiske ståsted og trakk fram Norge, Sverige og Danmark som gode forbilder. Han viste blant annet til de skandinaviske velferdsstatene og goder som barselpermisjon, likhet og sosiale normer. Sitt eget hjemlands «kasinokapitalisme» har han derimot mindre til overs for, der 57 prosenten går til den rikeste ene prosenten av befolkningen.Clinton valgte derimot å forsvare kapitalismen.– Når jeg tenker på kapitalisme, tenker jeg på alle de små virksomhetene vi har vært med på å starte. Vi er ikke Danmark. Jeg elsker Danmark. Men vi er USA, sa Clinton.
Ombestemte seg
Hun innrømmet samtidig at kapitalismen fra tid til annen må reddes fra seg selv for å «unngå de verste utskeielsene».Et økonomisk område hvor hun har fått kritikk er handelsavtalen for Stillehavsområdet (TPP), der hun skiftet standpunkt og ble beskyldt for å være vinglete og ville tekkes fagforeningene og de mer venstreorienterte velgerne.– I likhet med de fleste mennesker tar jeg til meg ny informasjon, forsvarte hun seg og sa at hun ikke var fornøyd med avtalen.– Jeg hadde håpet den skulle bli en gullstandard, men til sjuende og sist holdt den ikke mål i mine øyne.