Danmark strammer inn krav til statsborgerskap

Danmarks regjering strammer inn på kravene for å få tildelt statsborgerskap.

Danmark - Foto: AP

– Man skal beherske det danske språk. Man skal holde seg unna kriminalitet, og man skal kunne forsørge seg selv, sier utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg (V).Venstre har med seg støttepartiene Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance. I tillegg har Socialdemokraterne, som eneste parti fra venstresiden, gått med på avtalen.– Avtalen innebærer en betydelig innstramming når det gjelder tildeling av statsborgerskap i Danmark, sier Støjberg.Språkkravene innebærer at man må kunne beherske dansk på niendeklassenivå, mot sjuendeklassenivå som har vært kravet fram til nå.Man må også ha vært selvforsørgende i fire og et halvt år av de siste fem årene, noe som er en innskjerping fra det nåværende kravet om to og et halvt års selvforsørgelse i løpet av de siste fem årene.Kravene til kunnskap om det danske samfunn skal også skjerpes. På statsborgerskapsprøven holder det i dag med 22 riktige svar på 32 spørsmål. Prøven utvides til 40 spørsmål, og 32 av svarene må være rette. Det vil si at søkerne må svare riktig på 80 prosent av spørsmålene, mot dagens 73 prosent.Har man begått kriminelle handlinger, må man i dag vente, avhengig av lengde på straffen, fra tre til 20 år før man kan søke om statsborgerskap. Tidsrammen skal nå økes ytterligere, med 50 prosent.