De er blant landets største skogeiere og Høyre-menn. Nå reagerer de kraftig på at regjeringen gjør det dyrere å selge gårdseiendommer til familiemedlemmer, skriver Dagens Næringsliv.- Jeg mener regjeringens skatteskjerpelse på salg innad i familien er uheldig. Jeg har ikke finregnet på det, men det er ingen tvil om at denne skatteskjerpelsen vil ramme mange. Det er ingen hemmelighet at en stor del av alle salgene av denne typen eiendommer skjer innad i familien, sier Maarud-arving Thomas Stang, som solgte potetgullfabrikken i 1982, og nå driver skogen på 70.000 dekar.- Vi er nødt til å finne nye bruksområder for våre eiendommer. Man tar over eiendommer med høy kulturhistorisk verdi, men den øvrige avkastningen er jo ikke særlig god, påpeker han.En av landets største skogeiere og aktiv politiker i Grong Høyre, Anders Kiær, håper skattekuttet vil få flere skogeiendommer ut på markedet, og at det kan legge grunnlaget for en viktig effektivisering og foredling av næringen. Han frykter midlertid at det kan bli vanskeligere å fordele arv.- Jeg synes det er svært uheldig at regjeringen vil gjøre det dyrere å selge skogeiendommer innad i familien, fordi forslaget kan ramme den generasjonen skogbrukere økonomisk. Vi er midt i et generasjonsoppgjør og synes denne skatteskjerpelsen kompliserer, sier han til DN.