Forskere ved University of Adelaide har gått gjennom over 600 andre studier av livet i havet. Konklusjonen er at svært mange arter i alle verdens havområder er sterkt truet.Svært få arter er ventet å klare å tilpasse seg høyere temperaturer og surere havvann, ifølge forskerne.– Det vil bli en arts-kollaps fra topp til bunn i næringskjeden, advarer Ivan Nagelkerken, som har deltatt i arbeidet med den nye studien. Den er publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.Det kan bli flere av de aller minste planktonartene, men fisk og andre større arter vil trolig likevel få problemer med å finne mat. I tillegg kan skjell og koraller bli hardt rammet.Forsuringen av havvannet forårsakes av utslipp av CO2, men prosessen skjer uavhengig av den globale oppvarmingen. (©NTB)