Eksperter skal utrede fremtiden for NRK-lisensen

Regjeringen oppnevnte fredag en ekspertgruppe som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK.

Mikrofoner fra NRK og TV 2

– Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).– Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier hun.Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016. Arbeidet ledes av administrerende direktør i det kommunale energiselskapet E-CO, Tore Olaf Rimmereid.Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.Ellers skal Sissel Jensen, førsteamanuensis ved NHH i Bergen, Bente Sollid Storehaug i Dinamo og Johann Roppen, professor i journalistikk og rektor ved Høgskolen i Volda, sitte i gruppen.I mandatet ekspertgruppen har fått heter det blant annet at de skal vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift. (©NTB)