En halv jernbanemilliard til nytt signalsystem

Regjeringen bevilger 544 millioner kroner til å få fart på arbeidet med det nye signalsystemet ERTMS, som skal få togene her i landet til å holde ruten.

tog, jernbane, nsb

Det europeiske systemet er allerede på plass på Østfoldbanens østre linje, og nå står Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen for tur. Sistnevnte strekning har opplevd uker der 40-50 prosent av togene er forsinket, skriver Aftenposten.Men selv om regjeringen øker bevilgningen til nytt system med 85 prosent sammenlignet med 2015-budsjettet, kan den ikke tallfeste hvor mye raskere utbyggingen vil gå.– Vi kan ikke være helt konkrete på hvor mye vi greier å forsere utbyggingen, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.Sverre Kjenne i Jernbaneverket sier det er potensial for raskere utbygging, selv om tidsplanen allerede er stram. De ekstra pengene kommer uansett godt med.– Det gjør at vi kan få ut anbud på utbygging av ERTMS neste år. Det kan også gjøres forberedende arbeider på de første linjene, som å grave grøfter. Dette gjør at vi reduserer risiko, at selve utbyggingen blir bedre forberedt.Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram onsdag. (©NTB)