Torsdagens EU-toppmøte i Brussel ble avsluttet med en lang diskusjon om den europeiske flyktningkrisen. Stats- og regjeringssjefene i Unionen endte debatten først over midnatt med å hilse velkommen en felles handlingsplan med Tyrkia.Det er EU-kommisjonen som har forhandlet fram planen med tyrkerne for hvordan de mot pengestøtte og politiske insentiver skal bidra til å stagge strømmen av flyktninger og migranter til Europa.– Dette er et viktig skritt, sier EU-president Donald Tusk til pressen i Brussel.– Men la meg understreke at en avtale med Tyrkia kun gir mening om den bidrar til å begrense tilstrømningen av flyktninger.
Pengestøtte
Planen innebærer at Tyrkia får «betydelig» økonomisk støtte. Det kan dreie seg om inntil 3 milliarder euro, nesten 28 milliarder kroner etter dagens kurs.– Vi erklærer oss rede til å dele byrdene med Tyrkia, sier Tysklands statsminister Angela Merkel.Videre legges det opp til fortgang i visumliberaliseringen for tyrkere i EU. Men det gjøres med forbehold om at Ankara lever opp til sin del av handlingsplanen, samt lever opp til kravene EU stiller for en liberalisering.Det kan også bli åpnet nye kapitler i tyrkernes langvarige medlemskapsforhandlinger med EU.