- Fed har sjekket inn på Hotel California

Å heve renten blir ikke lett. Det kan bli som å få en ansatt tilbake på jobb etter syv års rusmisbruk.

I denne ukens markedsrapport tar Bastian Winde Harbo i IG tak i forrige ukes skuffende amerikanske arbeidsmarkedsrapport.Han mener rapporten reduserer sannsynligheten for at Federal Reserve vil sette opp styringsrenten på et av årets to gjenstående rentemøter.- Sjekker inn på Hotel CaliforniaDette ble reflektert mandag, da den amerikanske staten for første gang i historien utstedte 3-måneders statsveksler med en rente på 0,00 prosent.- Federal Reserve-sjef Janet Yellen og hennes kolleger har flere ganger signalisert en vilje til å begynne normalisering av pengepolitikken. Men markedet sier klart og tydelig ifra om at rentene ikke skal opp med det første, skriver Winde Harbo.- Den implisitte sannsynligheten for en heving i oktober er kun 10 prosent. Med sin nullrentepolitikk har Fed sjekket inn på et «Hotel California» som de kan sjekke ut fra, men ikke kan forlate, fortsetter han.- For tidlig eller for sentDa Fed avsto fra å øke renten på sitt forrige møte, viste Yellen til finansiell uro og svakere økonomisk vekst i Kina og andre deler av den fremvoksende verden.Men på toppen av disse risikofaktorene har Fed ifølge IG nå også fått bekymringer om et avtagende økonomisk momentum på hjemmebane å stri med.- Det er kun to tidspunkter Fed kan heve renten på; enten for tidlig eller for sent. Finansmarkedene har undervurdert hvor problematisk det vil bli for Fed å avvikle nullrentepolitikken de nå har ført i syv år, sier Winde Harbo.Den prominente hedgefondforvalteren David Tepper, som varslet at Feds kvantitative lettelser ville gi børsbonanza i 2010, advarte ifølge IG nylig om at det vil være naivt å tro at Feds stimulanser vil drive markedet opp, men at bortfallet av stimuli ikke vil trekke markedet ned.- Som en rusmisbruker tilbake på jobbWinde Harbo tror at Feds forsøk på å avslutte nullrentepolitikken kan få flere utilsiktede konsekvenser.- Syv år med nullrentepolitikk har betydd syv år hvor markedets prismekanisme ikke har operert fritt, men vært konstant influert av heftige pengepolitiske rusmidler, skriver han.Når Fed nå vil begynne «avrusningen», er spørsmålet hvordan prismekanismen da vil fungere.- Dette kan bli som å få tilbake på jobb en ansatt etter syv år med rusmisbruk. Med andre ord, det er vanskelig å vite eksakt hva som vil skje, men sannsynligheten er stor for at bisarre ting kan skje, føyer Winde Harbo til.En fare han ser, er at markedets naturlige prismekanisme vil ha blitt så sløvet at det oppstår utbredt feilprising av risiko i finansmarkedene.- Dette kan i sin tur lede til perverse økonomiske utfall, avslutter IG-direktøren.