FN venter 1,4 millioner båtflyktninger til Europa

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR anslår at opptil 1,4 millioner flyktninger vil ankomme sjøveien til Europa i år og neste år, ifølge Reuters.

Det er en kraftig oppjustering fra UNHCRs forrige anslag som lå på 850.000.– UNHCR planlegger for at opp til 700.000 mennesker kommer til å søke trygghet og internasjonal beskyttelse i Europa i 2015, heter det i en revidert appell som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.– Det er mulig at antallet ankomster kan bli enda høyere i 2016, planleggingen er imidlertid foreløpig basert på lignende tall som i 2015, heter det videre.Antall flyktninger og migranter som er kommet til Hellas over Egeerhavet fra Tyrkia, har eksplodert i løpet av sommeren. Hjelpeorganisasjoner har liten tro på at tallet vil minke betydelig utover høsten.I september ankom det i snitt 5.000 mennesker per dag. Sju av ti kommer fra Syria, og de fleste fortsetter reisen gjennom Makedonia, Serbia, Kroatia og Ungarn i et forsøk på å ta seg til Tyskland og andre nordeuropeiske land.Greske myndigheter ber nå om at det opprettes en flyktingskorridor til EU, slik at markedet for menneskesmuglere forsvinner. (©NTB)