– Forsvaret må ha større budsjett

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen er klar på at Forsvaret trenger mer penger for å kunne holde seg relevant i fremtiden.

Forsvaret fellesopptak til Sjøforsvarets befalsskoler og krigsskole er i fase to på Evjemoen. Kandidatene utsettes for fysiske tester som lag, for å finne egnede ledere som tenker på laget og har omsorg for hverandre. De utfordres på diveres tester under fase to, slik at selektørene kan sitte igjen med de beste lederne. Her ser vi kandidater i båreløypa der de må som lag frakte en tenkt såret pasient. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Vi trenger 180 milliarder kroner for å videreføre og fornye forsvaret, sa forsvarssjefen da han la fram sitt fagmilitære råd torsdag.– Det er økonomiske etterslep som gir oss utfordringer i driftsbudsjettet og på investeringssiden. Det krever endringer for at vi skal være relevant i fremtiden, sa Bruun-Hansen.– Vi må ha et forsvar for troverdig avskrekking og som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er et Forsvar som krever økte bevilgninger, sa forsvarssjefen.– Vi har en rekke nye trusler i Europa og terrortruslene er kommet nærmere. Det krever at vi styrker beredskapen og øker Forsvarets utholdenhet.Forsvarssjefens fagmilitære råd om Forsvarets fremtid skal overleveres til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), som hun og resten av regjeringen skal bruke til å legge en langtidsplan for Forsvaret. Trenger modernisering– Flere forhold gjør at vi har større behov for å beskytte og å opprettholde kapasiteten til forsvaret, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under overleveringen av det fagmilitære råd for den videre utviklingen av Forsvaret til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).Bruun-Hansen sier at Norge trenger et forsvar som har relevante militære evner for framtiden, er økonomisk bærekraftig over tid og som krever økte bevilgninger.– Det er en utfordring på den internasjonal arena, i Europa og utfordringene kommer nærmere Norge, sier han.Han trekker fram at cyberangrep har blitt en realitet og en ny form for krigføring.– Hybridkrigføring utfordrer militære evner. Disse utfordringene krever et relevant forsvar. Når potensielle motstandere anskaffer nye kapasiteter er det viktig at forsvaret er moderne og utvikler seg i tråd med tiden, sier forsvarssjefen.Rådet svarer på utfordringer og spørsmål som ligger i oppdraget fra år 2017 til 2029