Gjør de noe med renten i dag?

Det kommer neppe noen bomber fra Bank of England i dag, tror ekspertene.

viland.jpg

Bank of England holder rentemøte i dag, men det ventes ingen endring i innretningen av pengepolitikken.«I september ønsket Mc Cafferty å heve renten med 25 basispunkter mens alle de åtte andre komitemedlemmene stemte for å holde renten uendret. Vi venter at McCafferty etter hvert vil få selskap av flere, men ikke helt enda. Ergo vil trolig pengepolitikken forbli uendret», skriver DNB Markets' Camilla Viland i dagens morgenrapport.