Ingen fare for Oljefondet - det fortsetter å ese ut

7.025 mrd i år, 7.449 mrd neste år, 7.878 mrd i 2017, 8.350 mrd i 2018 og 8.848 mrd ved utgangen av 2019.

Selv om finansminister Siv Jensen og regjeringen nest år vil bruke mer oljepenger enn noen gang tidligere er det ingen fare med Oljefondet (Statens pensjonsfond utland).Går det slik anslagene tilsier vil fondet også fortsette å ese ut i årene som kommer, selv om pengebruken fortsetter å øke.I Financial Times gjøres det poeng av at Norge må bruke av oppsparte midler i fondet, men fondet fortsetter i virkeligheten likevel å ese ut i verdi. Fondet anslås å stige til 7.448,7 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Og med pensjonsfond innland er verdien anslått å stige til 7.659 milliarder kroner.Les også: De fire viktigste tallene i statsbudsjettetMt. Everest om fire årSelv om det i 2016 skal brukes 194 milliarder kroner av avkastningen på fondet, utgjør det heller ikke mer enn 2,76 prosent av fondets antatte verdi ved inngangen til 2016.Og som det fremgår av budsjettet og grafen under, kan verdien på pengeberget i Statens pensjonsfond utland alene fortsette å øke til 8.848 milliarder kroner ved utgangen av 2019.Er vi fremdeles rundt 5,2 millioner innbyggere vil det tilsvare 1,7 millioner kroner pr. innbygger i Norge.For alle praktiske formål er fondet også allerede mye større enn Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner, som i revidert nasjonalbudsjett i mai i år var beregnet til 6.264 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

Det er også som Trygve Hegnar skriver på lederplass i Finansavisen i dag at statsbudsjettet, til tross for lav oljepris, fallende investeringer og lav vekst i år og neste år, ender opp med et samlet overskudd på 205,9 milliarder kroner i 2016.Det er riktignok mindre enn årets anslåtte overskudd på 231 milliarder kroner, og fjorårets på 311,7 milliarder kroner, men det er et solid overskudd.- Norsk økonomi og statens finanser er bunnsolid, slår Hegnar fast.Regjeringen bruker 87 milliarder kroner mindre enn Handlingsregelen på 4 prosent tilsier, og siden det «bare» er lagt opp til å bruke 2,76 prosent kan det faktisk også brukes 3 milliarder kroner mer før regjeringen er oppe på de 2,8 prosentene som det opereres med i budsjettet. 197 milliarder kroner.Useriøs kritikkRegjeringen kritiseres for å bruke for mye av oljepengene og at pengene tas fra fremtidige generasjoner. Den kritikken mener Hegnar er helt useriøs.Hegnar kommenterer det på følgende måte: (..) det er jo nettopp nå vi trenger det.- Nå har vi dårlige tider og bruker betydelig mindre enn 4 prosent. Da blir kritikken om at vi bruker opp fremtidige generasjoners penger, helt useriøs, slår han fast.